آسفالت و بهسازی خیابان های سطح شهر
امتیازکاربران از 0 رای0

آسفالت و بهسازی خیابان های سطح شهر

مشخصات کلی

1- صلاح و بهسازی خیابان نواب صفوی به مساحت 1500 متر مربع .

2-آسفالت خیابانهای رجایی ، شهید خسروی ، جانبازان ، 17 متری سازمان آب و باغستان ، شهرک آفتابگردان .

3-آسفالت ورودی شهر به مساحت 45000 مترمربع.

4-لکه گیری آسفالت در سطح شهر به مساحت 3000 مترمربع.

مزایا و معایب

نظرات