اصلاح و بهسازی خیابان نواب صفوی
امتیازکاربران از 0 رای0

اصلاح و بهسازی خیابان نواب صفوی

مشخصات کلی

اصلاح و به سازی خیابان نواب صفوی به مساحت 1500 مترمربع

مزایا و معایب

نظرات