مراسم افطار محفل انس با قرآن

1394/4/25

این ضیافت همدلی در روز سه شنبه 23 تیر 1394 در شهرک شهدا برگزار گردید.

مراسم افطاری توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری سنقر با پذیرایی بیش از 2500 نفر از همشهریان گرامی انجام پذیرفت.