برگزاری مراسم باشکوه راهپیمایی روز قدس

1394/4/24

راهپیمایی روز قدس در تاریخ 19 تیر ماه 1394 با حضور شهردار و جمعی از مسئولین محترم شهر سنقر در میان حضور با شکوه مردم.

به روایت تصویر