برون سپاری عوارض خودرو به دفاتر پیش خوان خدمات دولت

1393/6/8

در راستای اجرای طرح برون سپاری عوارض خودرو به دفاتر پیش خوان خدمات دولت و مصوبه شماره 10 شورای اسلامی شهر سنقر  به اطلاع کلیه دفاتر پیش خوان شهرستان سنقر میرساند جهت عقد قرارداد و اقدامات بعدی از تاریخ 8/6/1393 لغایت 18/6/1393 به واحد امور قرارداد های  این شهرداری مراجع نمایند.