پروژه های عمرانی به مناسبت هفته دولت

1393/6/3

افتتحاح آسفالت معابر سطح شهر در هفته دولت توسط فرماندار محترم در شهرک اندیشه .

کلنگ زنی پارک شرقی سراب

آسفالت معابر سطح شهر به مساحت 60000 مترمربع

پارک شرقی سراب به مساحت 12000 مترمربع

اتصال باند کندرو از میدان امام خمینی «ره» به سمت بلوار شهید دکامی

تگ ها