جاذبه های گردشگری شهر سنقر

بقعه مالک :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) جاذبه هاي تاريخي : در اين شهرستان آثار تاريخي متعددي وجود دارد كه مهمترين آنها بقعه مالك است . مالك از سرداران سلاجقه مربوط به حدود 600 سال پيش است كه بقعه موجود با معماري عصر سلجوقيان به صورت يك هشت ضلعي با كتيبه آجري در محدوده شهر ساخته شده است .

2) جاذبه هاي بيعي : در اين شهرستان جاذبه هاي طبيعي متعددي وجود دارد كه بعنوان مراكز تفريح و تفرّج از قابليت هاي بسيار بالايي برخــوردار هستند و به چند مــــورد ازاين جـــاذبه ها بطور مختصر  اشاره میشود :

ارتفاعات بدر و پريشان