اعضای شورا

حجت اله بیگلری                                  رئیس شورای اسلامی شهر سنقر

جواد پروینی                                         نائب رئیس شورای اسلامی شهر سنقر

رضا سنجری                                        عضو شورای اسلامی شهر سنقر

هادی فرهنگیان                                   عضو شورای اسلامی شهر سنقر

جمال کورکجین                                    عضو شورای اسلامی شهر سنقر

سمیه بنی عامریان                               عضو شورای اسلامی شهر سنقر

زهرا جاهدی                                        عضو شورای اسلامی شهر سنقر

 

 

 

بارالها، توفيقي عطافرماكه غيرازطريق تو راه نپوئيم وجزء رضا تو طلب نكنيم.انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون توفيق و خواست الهي مقدورنگردد و موفقيت در انجام كارهامگردرسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسورنباشد.

 

اصولاً شهررا به مثابه يك سيستم پيچيده اي مي دانندكه درآن مسائل گوناگون و تخصص هاي مختلف دخيل مي باشند لذا جهت نظم دهي و رسيدن به هدف هر نتيجه نهائي مطلوب نيازمنديك برنامه ريزي اصولي هستيم برنامه ريزي هنگامي توجيه پذيراست كه سودمندي آن بيش از هزينه هاي آن باشد.

 

به وجود آوردن شرايطي درشهركه بتوان كليه نيازهاي روزمره شهروندان را به نحو احسن پوشش داد ميسرنيست مگربا هماهنگي بين اركان مديريتي شهر، تلاش و پشتكار پرسنل خدوم شهرداري و حمايت شهروندان و ارائه راهكارها و پيشنهادات سازنده.

 

در سالي كه به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوي مقام معظم رهبري نامگذاري شده است با عنايت خداوندمتعال همراه وهمدوش با شوراي اسلامي شهر، حمايت مردم فهيم وشريف عزم راسخ داشته تا شهري درخوروشايسته از همه جهات براي شهروندان ايجادنمائيم.