اسامی مدیران شهرداری سنقر

شهرداران سنقر از سال 1370 تا سال 1393

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شروع خدمت

پایان خدمت

1

حجت اله خالقی

لیسانس

زبان انگلیسی

1368/11/5

1370/6/25

2

ابوالحسن زارعی

لیسانس

ادبیات فارسی

1370/6/26

1372/7/26

3

منوچهر فخری

دیپلم

علوم  اجتماعی

1372/7/27

1377/2/26

4

حسنعلی سلیمی

دیپلم

فرهنگ و ادب

1377/2/27

1380/6/20

5

نلسون حضرتی

دیپلم

عمران

1380/6/21

1382/9/14

6

ایرج بشیری

لیسانس

عمران

1382/9/15

1383/5/23

7

نوروز سرابی

لیسانس

عمران

1383/5/24

1386/5/21

8

نورالدین یاوری

لیسانس

عمران

1386/5/22

1387/12/6

9

پیمان قربانی

لیسانس

عمران

1387/12/7

1388/9/7

10

سید امیر فتاحیان

لیسانس

عمران

1388/9/8

1390/10/6

11

مرتضی خسروی (سرپرست)

لیسانس

حسابداری

1390/7/10

1390/10/10

12

پیمان امیری

فوق لیسانس

عمران

1390/10/7

1392/9/16

13

رامین صادقی

فوق لیسانس

برنامه ریزی شهری

1392/9/17

-