دستور وزیر محترم در خصوص انتشار مصوبات کمیسیون ماده 5

1396/10/25

در راستای اجرای دستور وزیر محترم راه و شهرسازی ، مصوبات کمیسیون ماده 5 از طریق پرتال شهرداری سنقر به اطلاع همشهریان محترم خواهد رسید.

اخبار مرتبط

تگ ها