اطلاعیه مسئول عمران شهرداری درخصوص کوچه های امامت و شهید خالقی

1395/11/30

پیرو در خواست اهالی کوچه های امامت و شهید خالقی در خصوص آسفالت معابر کوچه های مذکور ، آقای یزدان بشیری مسئول محترم واحد عمران اعلام داشتند:
کوچه های امامت و شهید خالقی در اولویت برنامه آسفالت در سال ۱۳۹۵ قرار داشت اما با توجه به اینکه جهت هر معبری قبل از شروع آسفالت ؛ بایستی از شرکتها و ادارات حفار ( آب و فاضلاب ، گاز و مخابرات ) استعلام گرفته شود که چنانچه برنامه ای برای حفاری مورد نظر دارند قبل از شروع پروژه به انجام رسانند لذا جهت کوچه های مذکور نیز استعلامات لازم اخذ گردید و شرکت آب و فاضلاب اعلام داشتند این معابر در برنامه حفاری فاضلاب قرار دارند . در نتیجه واحد عمران شهرداری از آسفالت کوچه های مذکور خودداری نمود.
آقای بشیری افزود ، کوچه های امامت و شهید خالقی جزو اولویت های برنامه آسفالت سال ۱۳۹۶ خواهد بود.
ضمناً از دیگر اولویتهای برنامه سال کاری آینده ، آسفالت کوچه های شهرک بسیج و خیابان اصلی شهرک ولیعصر (عج) میباشد.

تگ ها